دوست داشتن يواشكى ...


میگویند همه جای دنیا آدمهایی هستند که یکی را یواشکی دوست دارند. یواشکی به این معنی که به خودش نمی گویند یا مثلا مستقیم نمیگویند.

برای پنهان کردنِ علاقه شان، دلایل شخصی خودشان را دارند. از دور مینشینند به تماشای معشوقشان و گاهی با عناوین دیگری به او نزدیک میشوند.

همیشه تصور میکردم که دلم میخواهد اگر کسی یواشکی دوستم دارد، یک روز بیاید و به من بگوید؛ یا لااقل خودم متوجه اش شوم. دلم میخواست که از تمام عشق های در کره زمین که متعلق به من است مطلع باشم و از ذره ذره اش لذت ببرم.

دلم میخواست بدانم چه کسی یواشکی مدتها مرا زیر نظر گرفته، سعی در شناختن و خوشحال کردنم داشته، یک جاهایی، یک وقت هایی، بدون این که خودم بدانم هوایم را داشته یا دقایقی قبل از خواب به من فکر کرده !

دوست داشتن های یواشکی لذت بخش است.آدم نباید آرزو کند که آن یواشکی ها اشکار شوند. اگر اشکار شوند، خراب خواهند شد ! یا معشوق دست رد به سینه اش میزند، یا سرد میشود، یا....

اگر هم قبولش کندو عشق دو طرفه ای حاصل شود، اگر عاشقِ یواشکی، معشوقش را بشناسد، ویژگی هایش را بداند،اخلاقش دستش بیاید، شاید آنروز بفهمد که او با تصوراتش فرق دارد.

شاید او دیگر همان بُتِ بی نقصی که شب و روز در حال پرستشش بود نباشد. شاید این معشوق ویژگی های بابِ میلش را نداشته باشد!

آن موقع است که این علاقه سرد میشود ... و شاید با مرور زمان از بین برود !

به خاطر همین است ک میگویم هر آدمی نیاز دارد که کسی یواشکی، بدون اینکه همه چیز راجع به او را بداند، مثل یک موجود بی نقص دوستش داشته باشد.

این دوست داشته شدنهای یواشکی عجیب لذت بخش است.

#پریسا_سهرابی
[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 21 شهريور 1396 ] [ 12:36 ] [ shbnm ]

تولد ...

تولـدم مباركـ ـ ــ D:


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 21 شهريور 1396 ] [ 12:13 ] [ shbnm ]

یک نفر باید باشد ...

یک نفر باید باشد کہ .. بدون ترسِِ هیچگونہ قضاوتے برایش همہ چیز را تعریف كنے تمام حرف هايے که دارد آرام آرام درونت میگندد را بہ زبان بیاورے از آن حرف هايے کہ شب ها موقع خواب بہ بيرحمانہ ترین شکل ممکن بہ سرت هجوم مى آورند و رسالتشان این است کہ خواب را از تو بگیرند حرف هايے کہ وسط قهقهہ هم اگر یادشان بیوفتے لال میشوے !
یک نفر کہ وقتے تو دهن باز کردے نگوید آرہ میدانم ..
اصلا یک نفر باشد کہ هیچ چیز نداند یک نفر باشد در این دنیا کہ نصیحت را بلد نباشد . یک نفر کہ وقتے برایش تعریف میکنے کہ کارم دارد به جاهاے باریک میکشد، پوزخند نزند، بہ شوخے نگیرد جدے بگیرد، خیلے هم جدے بگیرد آنقدر کہ یک سیلے جانانہ مهمانت کند و با تمام قدرت اش بزند زیر گوشت .. یک نفر کہ تجربہ ے هیچ چیز را نداشتہ باشد، مثل همہ ے آنهایے کہ خود را علامہ دهر میدانند نباشد وقتے کہ برایش تعریف میکنے دستپاچہ شود، گوش بدهد، برایت فتواے ابوموسے اشعرے صادر نکند، راه کار ندهد، فقط گوش کند .. یک نفر کہ بداند این چیزهایے کہ تو تعریف میکنے جواب منطقے ندارد، اصلا منطق در مقابل این حرف ها بیچاره است !

خیلے از آدم ها میخواهند حرف بزنند صرفا براے اینکہ دردشان آرام بگیرد بعضے آدم ها درونشان روے کمربند زلزلہ است، گاهے حرف میزنند تا ویرانے زلزلہ درونشان را به تعویق بیاندازند
حرف زدن گاهے مُسکن است، آدم ها گاهے حرف میزنند نہ براے اینکہ چیزے بشنوند، نہ اینکہ کمک بخواهند حرف میزنند کہ ویران نشوند حرف میزنند کہ آرام بگیرند مانند کسے کہ خود میداند چہ روزے قرار است بمیرد، آرام میگیرند.

به قول آن رفیقمان کہ میگفت : حرف هایے در دلم هست کہ حاضرم فقط بہ کسے بگویمشان کہ قرار است فردا بمیرد ...


همین . ..


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 26 تير 1396 ] [ 21:52 ] [ shbnm ]

آدم های خوب .. .

خدايا
آدم هاى خوب سر راهم بگذار ...
حس بسيار خوبيست هنگامى كه در لحظه هجوم غم يا نااميدى يا پريشانى ،
بى هوا كسى سر راه آدم سبز بشود
كلامش
نگاهش
حتى نوشته اش
آرامش و شادى واميد بپاشد به زندگيت
فقط از دست خود خدا بر آيد كه آن آدم را
براى آن لحظه خاص سر راه زندگى ما بگذارد ... !


[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 24 تير 1396 ] [ 23:45 ] [ shbnm ]

تو نخندى ..


وَ تـو

مى خندى و

دنيا دنياست ...

تو نخندى ،

همه ى شهر فقط ويرانيست !


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ] [ 23:16 ] [ shbnm ]

دانـى اى جان ، ...

دانـى اى جان ، ...

جان به جـانت بسته است ...


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ] [ 23:47 ] [ shbnm ]

چه مرگته ؟! :/

باید یک نفر بنشیند ...

دست بگذارد روی شانه ات

از ته دل بگوید :

چه مرگت است دیوانه جان ؟!

بعد سفت بغلش کنی و

تمامِ خوب نبودن هایت

ازچشم هایت بزند بیرون (:


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 3 ارديبهشت 1396 ] [ 22:9 ] [ shbnm ]

يك نفر مى آيد ...

يك نفر مى آيد ..

همين كه بفهمد فوق العاده ترين اتفاق زندگيت شده ،

همه چيز را ول ميكند ميرود .. !


#امير_وجود


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 3 ارديبهشت 1396 ] [ 12:3 ] [ shbnm ]

كيسه بوكس نباش :|

يه جايي بايد بهت بَربخوره ...

بايد جلوى شوخى هاى بى جا و پرازتمسخر ديگران ،

دخالت هاى بى مورد و اظهار نظرهاى ناحق ،

رفتاراى توهين آميز و نامهربونِ آدماى اطرافت وايستى ،

همون وقتى كه راننده تاكسى .. بقيه پولتو نميده چون فكر ميكنه اونجا غريبى ،

همون وقتى كه از علايق و احساساتت حرف ميزنى و يه سرى ها به حرفاى جديت ميخندن ،

همون وقتى كه ميدونى فلانى داره دروغ ميگه درحالى كه حقيقت چيز ديگه ايه !

يه جايي بايد دست بردارى از باجنبگى بيش از حدت ،

از اينكه هركى هرچى خواست بگه ،

دلش از هرجا پربود سرتو خالى كنه ..

واين وسط تو مثل هميشه دل شكستتو پشت نقاب خنده پنهون كنى ...

و روحت بشه كيسه بوكس خشم و انتقادها و رفتارهاى اذيت كننده ى ديگران ،

كه هرچى تو سكوت ميكنى اونا با قدرت بيشترى مشت و لگد حوالت ميكنن ...

نميگم مهربون نباش و نبخش و نگذر ، نه ...

مهربون باش ، اما نذار مهربونيت بعضيارو انقدر بدعادت كنه كه فكر كنن با همه ميتونن هرجور دوست دارن رفتار كنن ،

به خودت حق بده گاهى ناراحت بشى و ناراحتيت رو نشون بده ...

يه جايي دست از كيسه بوكس بودن بردار ،

هم به خاطر خودت ، هم به خاطر ديگران ... !


[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ يکشنبه 3 ارديبهشت 1396 ] [ 0:8 ] [ shbnm ]

اردیبهشت


اردیبهشت ...

از آن ماه‌های لعنتی ست که در آن

کوه می‌چسبد،

دریا می‌چسبد،

با دوستان در خیابانها بودن می‌چسبد،

در خانه بودن و ولو بودن زیر دست و پای مادر می‌چسبد،

تمام رنگها برای پوشیدن خوبند،

هوا جان می‌دهد برای عاشقی کردن و عشق ورزیدن به دیگران .

انقدر این اردیبهشت برای همه چیز و همه کار دوست داشتنی است،

که یک ماه برایش کم است و باید کم کمش شش ماه تمدید شود...

و چه زیباست این ماه بهشتی ..


[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 2 ارديبهشت 1396 ] [ 16:54 ] [ shbnm ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک بهترین گوشی برای موزیک بهترین گوشی برای سلفی بهترین گوشی برای بازی راهنمای خرید تلویزیون راهنمای خرید موبایل قیمت لپ تاپ راهنمای خرید گوشی قیمت تبلت قیمت انواع تبلت لپ تاپ قیمت خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ بک لینک جوغن
بستن تبلیغات [X]